Kampionati i Shkollave 9 – vjecare ne Shkodër 2015-2016

Kampionatin Kombetar te Shahut per arsimin 9-vjecar”, ne bashkëpunimin me

Federatën Shqiptare të Shahut.

Faza e parë ne baze shkollë u zhvillua në muajin dhjetor 2015, faza e dyte ne baze qarku do jete ne muajin shkurt dhe finalja ne mars-prill 2016. Edhe shkollat 9 vjecarepublike e jopublike te DAR Shkodër zhvilluan ndeshje me sistem eleminimi dhe shpalli dy fitues per vajza e dy fitues per djem nga Arsimi Fillor dhe Arsimi 9 vjecar

Keto fitues do te konkurojne ne mes fituesve te shkollave te tjera  per fazat ne vazhdim.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts