Komiteti Drejtues përcakton datat e Kalendarit të Aktiviteteve

Njoftim: Komiteti Drejtues i FSHSH , i mbledhur ne daten 26 Maj vendosi:

1. Kampionati Kombëtar Individual / gjysëm finale, do të zhvillohet në datat 11-17 Qershor

2. Kampionatit Kombëtar Individual per te Rinj /finalet me grup mosha do të zhvillohet në datat 1-7 Korrik.

Datat e zhvillimit të kampionateve dhe aktiviteteve në vijim, sipas programit vjetor, të miratuara në parim nga AP e FSHSH., do të shpallen

pas miratimit të tyre në mbledhjen e ardhshme të KD, në datën 17 Qershor.

Rregullorja e aktivitetit do te publikohet ne vijim. Suksese!

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts