Vendim i Komitetit Drejtues datë 28.12.2021

NJOFTIM KLUBEVE DHE SHOQATAVE ANËTARE TË FSHSH

KOMITETI DREJTUES I FSHSH NË MBLEDHJEN E ZHVILLUAR

DATË 28 DHJETOR 2021

VENDOSI:

  1. Asambleja e Përgjithshme Vjetore e FSHSH do të zhvillohet më datë 29 Janar, ditën e shtunë, ora 10
  2. Perberja e ekipeve ne kampionatin ekipor do te jetë me gjashtë tavolina 4 të rritur, një femër, një i ri U 18.
  3. Kampionati Ekipor do të organizohet i ndarë më 2 kategori. Në kategorinë e parë do të jenë pjesmarrës 8 ekipe. Ekipet pjesmarrëse në kampionatin ekipor 2021 do të jenë direkt përfaqësues në kategorinë e parë.
  4. Klubet anëtare mund të federojnë sasi të pakufizuar të lojtarëve të huaj në ekipet e tyre, por do të lejohet  të luajnë vetëm 2 lojtarë të huaj në ditë( ndeshje)
  5. Afati i fundit per dergimin e listës së lojtarëve për federim, data 28 SHKURT. Asnjë lojtar i pafederuar, nuk mund të luajënë aktivitetet kombëtare.

Powered By EmbedPress

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts