shahu

Te pergjithshme

𝑲𝑳𝑬𝑹 𝑪̧𝑨𝑲𝑼, 𝑵𝑼𝑲 𝑫𝑶𝑹𝑬̈𝒁𝑶𝑯𝑬𝑻! 𝑵𝑱𝑰𝑯𝑼𝑵𝑰 𝑴𝑬 𝑲𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑬̈𝑻 𝑺𝑯𝑸𝑰𝑷𝑻𝑨𝑹𝑬̈ 2023!

KAMPIONATI i 79-të për meshkuj, i 46-të për femra dhe