Federata Shqiptare e Shahut

Kryesia

 

FEDERATA SHQIPTARE E SHAHUT është  Person Juridik, regjistruar ne Gjykaten e Rrethit Tirane , me vendim Nr. 3848, date 05.05.2014.

FSHSH vepron si  Ent Publik me  Nr. Identifikimi (NIPT) K51730017V

FSHSH eshte organizuar mbi bazën e vullnetarizmit të klubeve, shoqatave e shoqërive sportive të shahut, me veprimtari kombëtare të planifikuar, drejtuar e kontrolluar, që bazohen në legjislacionin aktual shqiptar, e njohur dhe e mbështetur nga shteti shqiptar, anetare e Federatës Boterore të Shahut (FIDE) Unionit Europian te Shahut (ECU), Shoqates Nderkombetare te Shahut per vendet Frankofone (AIDEF), Komitetit Olimpik Kombetar Shqiptar (KOKSH).

 

PRESIDENTI DHE  KOMITETI DREJTUES:

President:

Z. Eduard Shalsi

eduardshalsi@gmail.com

ZV.Presdent

Z. Erald Dervishi 

dervishierald@hotmail.com

ANETARET E KD:

Znj. Rozana Gjergji

rozana.gjergji@gmail.com

Z. Adrian Pustina

adripustina@yahoo.com

Z.Floran Vila

floranvila@hotmail.com

Z.Kujtim Sejdini

kujtim_sejdini@yahoo.com

Z.Shpetim Nazarko  

shpetim.nazarko@gmail.com

SEKRETARIAT:

Sekretare Pergjithshme:

Znj. Majlinda Pilinci 

pilincimajlinda@gmail.com

Pergjegjese Finance:

Irida Goxha

ida.goxha@gmail.com

Oficer Ratingu:

Marin Çollaku 

marincollaku@gmail.com