Statuti
Rregullore e Brendeshme
Rregullore Financiare
Kodi i Etikes
Rregullore e Pergjithshme e Garave Sipas FIDE
Tie Break Regulation

 

 

 

Like this: