Federata Shqiptare e Shahut

Apeli dhe Etika

Kryetari i Komisionit:

Kryetar Komisioni

Floran Vila

floranvila@hotmail.com