Projekti Shahu ne Shkolla dhe Komunitete

Ne vazhdimesi te projekti “Shahu ne Shkolla dhe Komunitete” gjate muajve Prill-Maj

jane zhvilluar nje teresi aktivitetesh ne shkollat e Tiranes sipas kalendarit te meposhtem:

  1. Hasan Tahsin (24 Prill)
  2. Edith Durham (30 Prill)
  3. Vasil Shanto (3 Maj)
  4. Emin Duraku (6 Maj)
  5. Mihal Grameno (10 Maj)
  6. Osman Myderizi (14 Maj)
  7. Betim Muco (16 Maj)
  8. Pjeter Budi (18 Maj)
  9. Ardian Klosi (23 Maj)
  10. Dora D’istria (29 Maj)

About The Author

Related Posts