Shahu ne Shkolla

10 shkolla 9- vjecare te Tiranes,jane perfshire ne projektin “Shahu ne shkolla per zhvillimin e komunitetit ” organizuar nga FSHSH, ne muajt Prill – Maj, me mbeshtetjen e Bashkise Tirane dhe ne partneritet me MASR dhe DAR Tirane. Shahu i ka të gjitha cilësitë për të qënë një mjet i shkëlqyer edukativ ne shkollë, Aktivitete dhe veprimtari shahistike me perfshirrjen e komunitetit ( Nxenes mesues, prinder) jane ne fokus te planit te detajuar te veprimtarive te planifikuara prej seciles shkolle. Ne daten 25 Prill u zhvillua aktiviteti ne shkollen “Hasan Tahsin” ku u organizuan:

  1. Ceremonia e hapjes
  2. Finalet e kampionatit te shkolles me pjesmarrjen e 64 nxenesve nga klasa 2-9
  3. Simultane te nxenesve, prinderve dhe mesuesve te shkolles, me disa here kampionen e shqiperise Znj.Rozana Gjergji
  4. Ekspozite me punimet e nxenesve
  5. Ceremonia e mbylljes

About The Author

Related Posts